Program

Program produženog boravka Zmajče prilagođen je deci uzrasta od I do IV razreda OŠ. Rad sa decom je organizovan i prilagođen rasporedu dece i roditelja tokom školske godine, kao i za vreme raspusta.

Elementi programa:

  • Pomoć pri izradi domaćih zadataka
  • Dodatna edukacija kroz igru i druženje na najsvremenijoj opremi za učenje
  • Škola sporta – za pravilan rast i razvoj dece
  • Izoštravanje uma – u boravku je obezbeđena besplatna škola šaha
  • Kreativni razvoj
  • Individualni rad
  • Rekreacija u prirodi
  • Učenje stranih jezika
  • Kultura u saobraćaju
  • Bonton