Da nam deca rastu sa osmehom na licu

Razvoj intelektualnih kapaciteta i znanja dece i učenika, nužnih za razumevanje prirode, društva, sebe, i sveta u kome žive, u skladu sa njihovim razvojnim potrebama, mogućnostima i interesovanjima

  • Podsticaj i razvoj fizičkih i zdravstvenih sposobnosti dece i učenika
  • Razvijanje svesti o značaju zaštite i očuvanja prirode, životne sredine
  • Razvijanje radoznalosti i otvorenosti, negovanje drugarstva i prijateljstva,usvajanje vrednost zajedničkog života i podsticanje individualne odgovornosti
  • Proveravanje, ponavljanje i uvežbavanje sadržaja iz prethodnih razreda
  • Uvežbavanje čitanja u sebi, doživljajnog i istraživačkog čitanja; čitanje sa razumevanjem i tumačenje teksta
  • Uvođenje učenika u svet književnosti, ali i ostalih, tzv. neknjiževnih tekstova (popularnih, informativnih)
  • Razvijanje jezičke kulture, kao jedan od najvažnijih zadataka nastave maternjeg jezika
  • Uočavanje potencijalno darovitih učeniha iz raznih oblasti